Filtravimas

 

Šioje kategorijoje pateikti šilumos siurbliai oras-vanduo, kurie tinka paramos gavimui. Nuo 2023 metų VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) administruos „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“ priemonę. Tai puiki galimybė gyventojams pasikeisti seną ir neefektyvią šildymo sistemą į šilumos siurblius oras-vanduo. Per 6 metų laikotarpį planuojama paskirstyti 90,44 mln. Eur (įskaitant priemonės administravimą).

Valstybė finansuoja ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotieji vieneto įkainiai 1 kW (dauginami iš konkretaus įrenginio techniniame pase nurodytos galios):

×
×

Cart