PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

UAB „Elkondas“ veiklą vykdo remiantis tam tikromis pirkimo – pardavimo taisyklėmis. Susipažinkite su jomis, kad pavyktų išvengti bet kokių galimų nesklandumų. Jeigu kyla kokių nors klausimų, visada galite susisiekti su mumis. Atsakysime taip skubiai, kaip tik įmanoma.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Naudojantis mūsų paslaugomis patvirtinate, kad esate susipažinęs su čia nurodytomis pirkimo – pardavimo sąlygomis, apmokėjimu, grąžinimo tvarka bei kita informacija.

1.2. Pasiliekame teisę keisti čia nurodytą informaciją, papildyti taisykles bei jas koreguoti be jokio atskiro įspėjimo. Klientui galioja tos taisyklės, kurios tuo metu pateikiamos šiame puslapyje.

1.3. www.elkondas.lt interneto svetainėje teisę pirkti turi tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

2. Klientų duomenų apsauga

2.1. www.elkondas.lt interneto svetainė turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos nurodė patys klientai, davę sutikimą, kad duomenys būtų kaupiami rinkodaros bei kitais tikslais. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti naudoti jo asmeninius duomenis arba panaikinti jų laikymą duomenų bazėje, išskyrus tuos atvejus, kai jie reikalingi užsakymo įvykdymui.

2.2. UAB „Elkondas“ įsipareigoja neteikti duomenų trečiosioms šalims.

2.3. Sąvokos naudojamos privatumo politikoje:

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Jūs).

Duomenų apsaugos įstatymai  – Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, nacionalinės kompetentingos įstaigos nustatytos taisyklės asmens duomenų tvarkymui.

Duomenų subjektas  – fizinis asmuo (Jūs), kuris naudojatės paslaugomis arba esate juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršote Svetainėje.

Reglamentas  – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

3. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

3.1. Šios pirkimo-pardavimo taisyklės tampa įsigaliojusiomis tuomet, kai klientas sumoka už pirkinių krepšelį.

4. Kliento teisės

4.1. Klientai turi teisę pirkti prekes pagal UAB „Elkondas“ nustatytas taisykles.

4.2. Klientas turi teisę grąžinti prekes pagal UAB „Elkondas“ nustatytas taisykles.

4.3. Klientas turi teisę informuoti apie tai, kad jo duomenys turi būti pašalinami ir UAB „Elkondas“ palaikomos sistemos.

5. Kliento pareigos

5.1. Klientas turi sumokėti už prekes pagal sumas, kurios buvo pateiktos asmeniškai arba nurodytos pateikus užsakymo krepšelį.

5.2. Klientas turi nurodyti pasikeitusius duomenis, jeigu jie pakito po krepšelio suformavimo.

5.3. Klientas turi laikytis ne tik parduotuvės https://www.elkondas.lt/ taisyklių, tačiau ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.4. Jeigu pirkėjas, gavęs prekes, nebenori jų priimti be pateisinamos priežasties, tokiu atveju jis turi sumokėti už pristatymo išlaidas.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę neparduoti prekių jeigu jų nebeturima sandėlyje ir apie tai informuoti klientą.

7. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas įsipareigoja, kad laikysis čia nurodytų taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja, kad užsakytos prekės bus pristatytos nurodytu adresu bei aptartu laiku.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja, kad grąžins pinigus tais atvejais, kai dėl jo kaltės prekės nebuvo pristatytos laiku, o klientas buvo padaręs išankstinį apmokėjimą.

8. Apmokėjimo už prekes tvarka

8.1. https://www.elkondas.lt/ prekybos vietoje suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekių kainos gali būti keičiamos.

8.2. Apmokėti už prekes galima bankiniu pavedimu arba grynais biure adresu Pramonės g. 2A, Tauragė, Lietuva. Pinigai turi būti pervedami į nurodytą UAB „Elkondas“ sąskaitą.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjas įsipareigoja, kad prekės pasieks klientą nurodytu laiku. Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl force majeure aplinkybių.

9.2. Prekės yra pristatomos naudojantis DPD kurjerių paslaugomis arba jas galima atsiimti biure adresu Pramonės g. 2A, Tauragė, Lietuva.

9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja atsiimti prekes pats. Jeigu ne – nurodys asmenį, kuris bus atsakingas už prekių paėmimą.

9.5. Prekių pristatymo mokestis pateikiamas suformavus krepšelį.

10. Prekių grąžinimas

10.1. Klientas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti UAB „Elkondas“, jeigu prekė pateikiama netinkamos komplektacijos bei pastebėti kiti pažeidimai.

10.2. Kiekvienas prekių grąžinimo atvejis yra vertinamas individualiai.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Inbank | Mokilizingas

Suteikiame garantiją visiems produktams!

Mūsų įmonė suteikia garantiją visai parduodamai įrangai 24 mėnesių laikotarpiui.

Galimybė pirkti išsimokėtinai

Mūsų įmonėje prekes galite pirkti išsimokėtinai, pasinaudodami „Inbank | Mokilizingas“ teikiamais pasiūlymais.

Atsiskaitymo būdai

Už prekes bei suteiktas montavimo paslaugas yra suteikiama galimybė atsiskaityti grynaisiais, kortele ar bankiniu pavedimu.

×
×

Cart